Stora delar av allt material på www.pengaproblem.se  har vi producerat själva och inom denna kategori faller all litterär text, bilder samt filmer. Enligt upphovsrättslagen har vi ensamrätt på den information som finns på hemsidan. Detta innebär att enligt upphovsrättslagen, vilket är en lag som inte går att avtala bort- så får ingen annan använda, sprida vidare eller bearbeta vår information utan att söka tillstånd. Vi har samt använt några bilder från https://pixabay.com/sv/ vilket är en hemsida där alla bilder är lagliga och gratis att publicera.

Vi på www.pengaproblem.se har intentionen att i framtiden anmäla vår hemsida till CC (creative commons). Vilket innebär att du fritt får sprida vidare och bearbeta informationen som du hittar på hemsidan så länge du uppger vilken källa. Detta eftersom att vi är en ideell organisation och vill att så många som möjligt ska få ta del av vår information.

Vi handplockar noggrant information från diverse hemsidor innan vi skriver våra texter. Vi väljer primärt hemsidor med tydliga kontaktuppgifter o
ch att informationen är skriven nyligen. Vi väljer även hemsidor utan en politisk inriktning. Vi vill att alla våra källor ska vara objektiva för att vi sedan ska kunna producera neutral information till våra läsare. Vi arbetar aktivt med
att inte ha någon politisk inriktning
eftersom att vi tror starkt på att alla ska få chansen att samla objektiv information för att sedan kunna ta ett eget beslut utifrån den information som finns.

Vi uppmanar samt våra läsare att fråga oss om eventuella frågor kring upphovsrätt och källkritik uppkommer så kan vi ge en mer utvecklad förklaring!