I Sverige finns det flera olika sorters skatt och du som bor i Sverige ska betala skatt på din inkomst oavsett var den kommer ifrån. Några skatter är moms, punktskatt och inkomstskatt.  Skatt är en avgift som man betalar in till staten för att den ska kunna finansiera olika offentliga utgifter.

Moms

Moms kan även kallas för mervärdesskatt. Det är den skatt som betalas till staten när man köper varor eller tjänster. Momsen är nästan alla gånger inkluderad i priset som ska betalas. Men när företagen köper in varor måste de själva lägga på momsen samt redovisa momsen för de varor som de handlar med.

 

Punktskatt

Punktskatt är en skatt som staten lägger på vissa olika varor. Några av dem varorna är  tobak, alkohol, reklam, energi, spel och lotteri. Syftet med punktskatt kan vara att styra konsumtionen av en vara i en önskvärd riktning.

 

Inkomstskatt

Inkomstskatt i Sverige är en huvudregel. Den skatten ska betalas på alla inkomster, och den vanligaste saken man skattar på är lön men man skattar även på pension och sjukpenning. Det är kommunerna, landstingen och staten som inkomstskatten går till och skatten varierar också beroende på vilken kommun man bor i, det är politikerna i respektive kommun som bestämmer hur hög skatten ska vara. En grundregel man ska förhålla sig till är att alla inkomster ska redovisas i en personlig inkomstdeklaration ( se deklaration) som sedan skickas in till skatteverket.