Samboförhållande:

Du kanske kommer finna dig i den situation där du vill ingå ett samboförhållande med din partner. Att flytta ihop är inte bara ett stort steg i förhållandet, men det är även ett stort steg juridiskt. Något att ha i åtanke är att alla ägodelar som någon av parterna- enskilt eller tillsammans inskaffar för att använda tillsammans ingår vid eventuell bodelning.  Inom denna kategori faller möbler och bostad som köptes för gemensam användning.

Det är däremot viktigt att klargöra att bostad och bohag som du inskaffat innan du ingår samboförhållandet har den andre partnern ingen rätt till vid en eventuell bodelning. Samboförhållandets gyllene regel lyder: “Du delar på bostad och bohag som inskaffats för gemensamt bruk”

 

Samboavtal

Ett samboavtal är ett smart och enkelt sätt att undvika problem vid en bodelning. I ett samboavtal kan du och din partner gemensamt strukturera upp de juridiska grunderna i förhållandet. Ni får chansen att skriftligt fördela de tillgångar som som ingår i en bodelning och undvika problem i framtiden.

 

Hur gör du ett samboavtal?

Ett samboavtal görs skriftligt med två underskrifter av de två som ingår sambo äktenskapet. Samboavtalet behöver inte registreras men måste finnas i skriftlig form för att visa upp vid tvist om bodelning.

 

Exempel på samboavtal:

 

Umeå 30/11 2016

Härmed avtalar vi, Andrea Karlsson (20001114-4045) och Petter Andersson (20000223-6974), att föremål liksom säng och soffa skall klassas som enskild egendom och inte ska tillämpa vårt samboförhållande. Samt att reglerna om bodelning i sambolagen skall inte vara tillämpade på vårt samboförhållande. 
Andrea Karlsson                                 Petter Andersson

 

Viktigt att tänka på:

Om någon av parterna har ett barn så kan det ha stor påverkan på vem som har rätt till bostaden. Detta innebär att om du ingår ett samboförhållande med någon som har ett barn sedan tidigare och ni flyttar in i dennes lägenhet som primärt inte var inskaffad för gemensamt bruk, och då inte ingår i en bodelning- kan falla i händerna på den partner som har ett barn. Detta eftersom att enligt lagen så prioriteras barnet i första hand. Barnet ska ha en trygg bostad vilket innebär att vid eventuell bodelning så tilldelas oftast bostaden till den partner med ett barn, trots att den inte inskaffades för gemensamt bruk av den andre partnern och skulle normalt inte ingått vid en bodelning. Den partner som ger upp bostaden ska däremot ekonomiskt kompenseras för flytten.

 

Samma regel gäller om ni har ett gemensamt barn. Barnet ska i första hand inte behöva flytta, och ni får sedan bestämma vem som är i störst behov av lägenheten och vem som ska spendera mest tid med barnet.

 

Testamente:

Vid ett eventuellt dödsfall så ärver inte din sambo ditt kvarlåtenskap. Detta innebär att dina tillgångar kommer följa arvsklasserna och din sambo kommer inte ha någon rätt till några av dina tillgångar. Det är därför en bra idé att skriva ett testamente där du kan dela upp dina tillgångar och eventuellt testamentera bort delar av dina tillgångar till din sambo.

 

Äktenskap:

Skillnader mellan ett samboförhållande och ett äktenskap är att vid eventuell bodelning/skilsmässa så delar ett gift par på alla gemensamma och enskilda egendomar, medans vid ett samboförhållandets bodelning så delar man på bostad och bohag som anskaffats för gemensamt bruk. Detta innebär att vid en skilsmässa så delar de två parterna på parets sammanlagda giftorättsgods.

 

Äktenskapsförord:

Att skriva ett äktenskapsförord innebär att de två parterna strukturerar upp era tillgångar och får en chans att gemensamt bestämma vad som ingår vid en eventuell bodelning. Om det inte finns något äktenskapsförord vid en bodelning så faller 50% (- skulder) av giftorättsgodset till vardera av parterna, oavsett vem som hade mest tillgångar.

 

Ett äktenskapsförord görs skriftligt. Det behöver två underskrifter av de två partnerna och måste registeras hos skatteverket (https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskapochpartnerskap/aktenskapsregistret/aktenskapsforord.4.8639d413207905e9480002503.html)

Det krävs en ansökningsavgift på 275 kr.

 

Exempel på äktenskapsförord:

 

Vi, Andrea Karlsson (1997114-4045) och Peter Andersson har intentionen att ingå äktenskap den 12 September 2016, vi har som nedan avtalat om följande äktenskapsförord.

All egendom som någon av vardera parterna anskaffat före äktenskapet eller kommer inskaffa under äktenskapets gång, ska vara den makens enskilda egendom och den andra parten har ingen giftorätt. De båda parternas enskilda fortskaffningsmedel skall fortsätta vara enskild egendom trots skilsmässa. Inom denna kategori faller en Lamborghini som tillhörighet till Andrea Karlsson och en segelbåt i tillhörighet till Peter Andersson.

Umeå den 8 juni 2016

Andrea Karlsson                                  Petter Andersson

 

Att tänka på:

Liknande vid en bodelning när ett samboförhållande tar slut så har eventuella barn en stor inverkan på vem som får bostaden. Barnet prioriteras och den som ska ta hand om barnet mest anses ha större rätt till bostaden. Detta gäller även om bostaden är skriven som den andre partens enskilda egendom. Den som tvingas flytta måste däremot ekonomiskt kompenseras för flytten.

Innan äktenskap:

Innan ett giftermål måste en hindersprövning lämnas in till länsstyrelsen. I hindersprövningen kollar länsstyrelsen:

  • Att ni båda är över 18 år.
  • Att ingen av parterna redan är gift.
  • Att ni inte är närmare släkt än kusiner.

Det är däremot möjligt att ändå söka tillstånd till giftermål trots att ni inte klarar hindersprövningen.

Ni söker då tillstånd hos länsstyrelsen där det avgörs vare sig ni är lämpliga för giftermål eller inte.