Ob betyder obekväm arbetstid. Om du jobbar ob är din arbetstid antingen är helt eller delvis schemalagd på helger och kvällar. För att få rätt till den extra ersättningen för den del av din arbetstid som är schemalagd på en “obekväm” tid krävs det att din arbetsplats omfattas av ett kollektivavtal där detta är reglerat.

 

Obekväm arbetstid kan även kallas för förskjuten arbetstid i vissa kollektivavtal.

 

Om din arbetsgivare ska förskjuta din arbetstid och lägga hela eller bara delar av din arbetstid till en obekväm arbetstid så bör du fått information angående detta minst 14 dagar i förväg. Då bör du också bli informerad på hur länge arbetstiden kommer vara förskjuten. Vid vissa tillfällen kan det som står i kollektiv- eller anställningsavtalen förhindra din arbetsgivares möjlighet att förskjuta din arbetstid. Man ska inte förväxla ob med övertid. Övertid kan din arbetsgivare beordra för akuta oplanerade händelser. Om övertid är förlagd på obekväm arbetstid arbetar du utöver din ordinarie arbetstid och får normalt betalt med enbart övertidsersättning.

 

Din ersättning för obekväm arbetstid kan variera en hel del beroende på vilket kollektivavtal som används på din arbetsplats, därför är det viktigt att du kollar upp vad som gäller. Ersättningen för obekväm arbetstid hittar du i delen av kollektivavtalet som heter “Allmänna anställningsvillkor”.

 

Den vanligaste ersättningen för ett arbete under obekväm arbetstid är under vardagskvällar mellan tiderna 18.00 – 24.00. Då är månadslönen dividerad med 600.

 

Exempel:

Anta att du har en månadslön på 25 000 kronor och du jobbar enligt ditt ordinarie schema dvs. tre arbetspass, måndag -onsdag, som ligger mellan klockan 12.00 och 20.00, vilket blir 6 timmar som är förlagda på en obekväm arbetstid, då blir din ersättning 6 timmar x 25 000/600 = 250 kronor.