Du ska få ett lönebesked med varje lön som du får. Det är väldigt bra att spara dem eftersom de behövs när du ska deklarera.

 

Det är viktigt att du verkligen får dina lönebesked och kontrollerar att det som står på dem är rätt.

 

Allt som står nedan bör finnas med i ett lönebesked.

  • Hur många timmar du har jobbat
  • Vilken lön du har fått
  • Hur mycket som har dragits av i skatt
  • Hur stor din semesterersättning är
  • Ersättning för ob du ska ha som framgår av kollektivavtalet på din arbetsplats.
  • Om arbetsgivaren gör avdrag för kost och logi ska framgå i lönebeskedet

 

Om det inte finns något kollektivavtal så är det vad du och din chef kommit överens om som gäller.

 

Om du inte får något lönebesked kanske du jobbar svart utan att du vet det. Då kan du gå miste om ob eller övertidsersättning som du egentligen har rätt till.