Inom den privatjuridiska kursen skriver vi om vad som gäller familjerätt och arvsrätt dvs de regler och lagar som rör par- och familjerelationer och vad som gäller arv, testamente och bodelning. Vi skriver även om konsumenträtt och köprätt dvs det som gäller när en konsument köper av ett företag och vad konsumentkrediter och även köp mellan två privatpersoner.

I kursen Samhällskunskap 1b är detta ett jättebra arbete eftersom vi ska arbeta med privatekonomi som ett moment. Det momentet ska handla om olika utgifter och inkomster, vad en budget är och hur man gör en, konsumenträtt och konsumtion. Men vi ska även jobba med hur man kan presentera en hemsida och hur man kan kopplar ihop den med olika sociala medier. Genom att vi får göra en hemsida får vi göra egna medvetna val i vilka källor vi väljer och hur man dem kan kopplas ihop med upphovsrätten och källkritik.

I företagsekonomin arbetar vi med hur hemsidan ser ut och hur vi ska kunna nå ut till fler besökare, det vill säga hur vi marknadsför oss och våran hemsida. Vi uppdaterar oss också om vad våra besökare läser och vad de är mest intresserade av och anpassar oss därefter. Inom företagsekonomin ska vi även koppla vår hemsida till ekonomisk hållbarhet.