En resultatbudget är en uppskattning av hur mycket man kommer göra av med under en period. Att göra en budget kan vara fördelaktigt när du vill se över dina utgifter och minska dem. Så här kan en resultatbudget se ut:

 

Intäkter:
Lön/bidrag 15 000
Kostnader:
Hyra 6 000
El 4 000
Mat 2 000
Nöje och kläder 2 000
Summa kostnader: 14 000
Resultat: 1 000

 

Efter periodens slut ska man göra en jämförelse där man gör en till tabell och skriver ned vilka intäkter och kostnader man hade under den perioden. Om det är en eller flera stora skillnader  är det bra om du kan undersöka och försöka förstå varför det blev som det blev. Och nästa period har du det i åtanke när du gör din budget.

 

Likviditet betyder ungefär att man har pengar som man kan använda. En likviditetsbudget är en budget för att alltid ha pengar hos sig. Likviditetsbudget är ett sätt att se till så att man har pengar kvar på kontot när perioden är slut.

 

Såhär kan likviditetsbudget se ut:

Mars April Maj
Ingående likvida medel 4 000 :- 0:- – 2 000 :-
Lön efter skatt 9 000 9 000 9 000
Utbetalningar
Mat 2 000 2 500 1 500
Hyra 4 500 4 500 4 500
Nöje 6 500 4 000 1 000
summa utbetalningar 13 000:- 11 000:- 7 000
Överskott/underskott – 4 000:- – 2 000:- 2 000
Utgående likvida medel 0:- – 2 000:- 0:-

Man ska alltid försöka att ha likvida medel eftersom det är som en säkerhet om någonting plötsligt händer t.ex. Du blir långtidssjuk eller försäkringen kan inte täcka kostnaden för att byta ett vattenskadat golv.