Idag finns väldigt många olika försäkringar för alla möjliga saker. Syftet med försäkringar är att de ska agera som ett skydd för oss människor. Försäkringar är väldigt bra att ha men va medveten om att det finns försäkringsbolag som vill sälja dig försäkringar som du kanske egentligen inte behöver. I många fall kan lagboken räcka som skydd men eftersom att försäkringsbolag vill sälja så mycket som möjligt så försöker de alltid sälja på dig saker. Många är inte medvetna om vad lagen faktiskt säger och därför tycker många att det är självklart att de ska köpa försäkringar även fast de i själva verket har skydd från lagen.

Försäkring, Hem, Skydd, Hemförsäkring, Hus, Egendom

Nedan ser du exempel på några försäkringar som kan vara bra att ha och vad de innebär.

Hemförsäkring är en försäkring som alla behöver oavsett om man bor litet, stort, i stan eller på landet. Inom hemförsäkringen får du flera olika skydd. Hemförsäkringen gäller för alla som bor på samma adress och delar hushåll.

Här ser du några exempel på skydd som erbjuds i alla hemförsäkringar.

  • Egendomsskydd 

Ger ersättning t ex vid brand eller stöld.

  • Reseskydd, gäller i 45 dagar (eller hos vissa bolag i 60 dagar). 

Ersätter bland annat kostnader för sjukvård och ambulansflyg som annars kan kosta dig hundratusentals kronor.

  • Ansvarsskydd (skadeståndsskydd) 

Kan betala skadestånd som du krävs på.

  • Rättsskydd (juridiskt ombud) 

Kan ersätta dina kostnader för ett juridiskt ombud vid en tvist.

  • Överfallsskydd 

Kan ge ersättning om du till exempel blir misshandlad.

Bilförsäkring är obligatoriskt om du vill vistas i trafiken med din bil. Du kanske just har köpt din första bil och därför är det viktigt att du tecknar en bilförsäkring så snabbt som möjligt. Om du inte tecknar en bilförsäkring kan Trafikförsäkringsföreningen kräva att du betalar en hög avgift så se till att du är noga med att försäkra din bil. Om du inte är nöjd med skyddet som en bilförsäkringen ger kan du skaffa antingen hel eller halvförsäkring som ett komplement. (Läs mer om hel- och halvförsäkring här) 

Sjuk- och olycksfallsförsäkring kan ge ersättning 

  • vid skada (medicinsk invaliditet)
  • vid arbetsoförmåga (ekonomisk invaliditet)
  • för kostnader i samband med vård vid olycksfall
  • vid vissa allvarliga diagnoser
  • vid dödsfall (livförsäkring)

Män, Livboj, Stöd, Finansiella Krisen, Hjälp

Kom ihåg att försäkringen inte gäller skador och annat som inträffat innan försäkringen tecknades. Försäkringen täcker inte heller alla skador och sjukdomar. Försäkringen gäller i ett år i taget vilket innebär att försäkringsbolagen kan ändra villkor och pris årligen.

Det kan vara så att du har en olycksfallsförsäkring genom jobbet men något som är bra att komma ihåg är att det ofta innebär att du endast är försäkrad under arbetstid. 

Vi på Pengaproblem vill att du ska kunna träna och gå på olika aktiviteter utan att oroa dig för att skada dig. Utan försäkringen kan du drabbas av stora skulder om du skulle råka illa ut eftersom att sjukvård kostar väldigt mycket pengar. 

Produktförsäkring är en försäkring som gäller en enskild produkt. Exempel på sådana produkter kan vara TV, mobiltelefon eller dator. Försäkringen ersätter produkten om den skulle sluta fungera eller blir skadad. Vad som kan vara bra att tänka på innan man tecknar en sådan försäkring är att den eventuella garantin på produkten skulle ersätta varan även om man ej hade tecknat en produktförsäkring. Konsumentköplagen finns även som ett skydd mot varor som ej fungerar så det behöver inte alltid vara nödvändigt att skaffa en produktförsäkring.