En deklaration är en blankett där du skriver hur mycket du har tjänat under året. Blanketten ska sedan skickas till Skatteverket där de räknar ut hur mycket skatt du ska betala. De jämför sedan uträkningen med den skatt som du redan har betalat och ser om du har betalat in för lite eller för mycket.

 

År 2017 skulle man inte betala skatt om man tjänade mindre än 18 951 kronor. Det betyder att man inte behöver deklarera om man tjänade mindre än 18 951 kronor 2017.