Att flytta hemifrån första gången kan vara väldigt krävande och det kan vara svårt att komma ihåg allt som ska göras.

Här hittar du en lista på saker du kan tänka på för att få en så trevlig och smidig flytt som möjligt.

När du flyttar hemifrån måste du införskaffa olika försäkringar. Försäkringarna skyddar dig mot oförutsägbara händelser som hade kostat väldigt mycket pengar om försäkringen inte täckte upp för skadan.

Lär dig mer om försäkringar här.

Hyra och el är båda utgifter som du troligtvis måste betala när du flyttar hemifrån.

Läs mer här.

Om du flyttar in med någon annan och ingår ett samboliv finns det regler och lagar som bör följas. Lagarna berättar om vad som händer om sambolivet skulle ta slut och vem som har rätt att få vilka saker. Vi beskriver även vad som gäller om du gift dig och ditt äktenskap skulle ta slut.

Lär dig mer här.

För att se till att du lättare får tillgång till en bostad kan du ställa dig i bostadskö.

Här kan du läsa mer om vad bostadskö innebär.