Månad: februari 2017 (Sida 1 av 3)

Vårt tävlingsbidrag

Vårt tävlingsbidrag:

Vår webbsida är ett bidrag till tävlingen Webbstjärnan. Tävlingens syfte är att öka kunskaperna kring internetanvändning för lärare och elever samt att få skolor att utveckla internetanvändningen.

Vad har vi lärt oss?

Under tiden vi har arbetat med projektet Webbstjärnan har vi läst om områden som är relaterade till samhällskunskap, företagsekonomi och privatjuridik. Vi har använt oss av de kunskaper som vi lärt oss under kursens gång, samt kompletterat med information som vi behövde för att enkelt och effektivt agera privatekonomer.

Vi har samlat en mängd olika kunskaper om exempelvis samboavtal, hur man skriver ett CV och tips på en smidig flytt.

Vi har även fått större koll på hur mycket tid och arbete det krävs för att få ett proffsigt resultat!

Vi har under detta projekt försökt guida andra genom vuxenlivet, men även samlat värdefull information inför våra egna övergångar till vuxenlivet.

Vi har lärt oss om hur du skapar en webbsida och hur du marknadsför din webbsida genom bland annat sociala medier. Detta är kunskaper vi kommer kunna ta med oss inför kommande utmaningar och mer avancerade kurser.

Varför vi förtjänar att vinna:

Gruppen har arbetat effektivt tillsammans. Vi har kompletterat varandra då alla har olika kunskaper inom olika områden. Vi har under arbetets gång utvecklats som individer samt som en grupp. Detta genom denna unika chans som ni har gett oss och att utvecklas kunskapsmässigt inom ett flertal områden.

Med hjälp av en tydlig plan som vi skapat tillsammans har vi hjälpt motivera varandra och samtidigt lyckats hålla koncentrationen på topp!

Vi har strävat efter målet att hjälpa så många som möjligt med den information vi har publicerat, och vi hoppas att förhoppningsvis hjälpa unga vuxna att ta sig ut i vuxenlivet. Vi har även stävat efter att anpassa språket till den målgrupp vi söker.
Att vinna pris i tävlingen Webbstjärnan vore otroligt roligt samt en bekräftelse på att vi har följt instruktionerna och svarat på era frågor på ett begripligt sätt. Alla gruppens medlemmar har lagt ned hjärta och själ för att göra hemsidan så bra som möjligt och vi hoppas att ni uppskattar den!

 

Bakgrund

Pengaproblem grundades i Umeå, på Dragonskolan, år 2017. Grundarna bakom hemsidan heter Amanda Karlsson, Tyra Oscarsson, Axel Steinholtz och Lucas Blomberg som studerar ekonomi.

Vi som arbetar med att utveckla hemsidan vet hur svårt det kan vara att ta steget mot större ansvarstagande och framtida utmaningar och därför vill vi hjälpa till så gott vi kan. På vår hemsida hittar du tips om allt från pensionssparande, extrajobb till hur man förbereder sig för att flytta hemifrån. 

Pengaproblem är ett relativt ny hemsida med många nya idéer och ett stort nytänkande samt tips som du förhoppningsvis kommer ha nytta av. 

Vi på Pengaproblem strävar efter att våra besökare alltid ska vara nöjda med informationen och materialet som finns tillgängligt på hemsidan. Om du upplever att information saknas eller om du har synpunkter får du mer än gärna kontakta oss och föra fram dina synpunkter! Kontaktuppgifter finner du längst ned på sidan.

 

Koppling till läroplanen

Inom den privatjuridiska kursen skriver vi om vad som gäller familjerätt och arvsrätt dvs de regler och lagar som rör par- och familjerelationer och vad som gäller arv, testamente och bodelning. Vi skriver även om konsumenträtt och köprätt dvs det som gäller när en konsument köper av ett företag och vad konsumentkrediter och även köp mellan två privatpersoner.

I kursen Samhällskunskap 1b är detta ett jättebra arbete eftersom vi ska arbeta med privatekonomi som ett moment. Det momentet ska handla om olika utgifter och inkomster, vad en budget är och hur man gör en, konsumenträtt och konsumtion. Men vi ska även jobba med hur man kan presentera en hemsida och hur man kan kopplar ihop den med olika sociala medier. Genom att vi får göra en hemsida får vi göra egna medvetna val i vilka källor vi väljer och hur man dem kan kopplas ihop med upphovsrätten och källkritik.

I företagsekonomin arbetar vi med hur hemsidan ser ut och hur vi ska kunna nå ut till fler besökare, det vill säga hur vi marknadsför oss och våran hemsida. Vi uppdaterar oss också om vad våra besökare läser och vad de är mest intresserade av och anpassar oss därefter. Inom företagsekonomin ska vi även koppla vår hemsida till ekonomisk hållbarhet.

 

Upphovsrätt och källkritik

Stora delar av allt material på www.pengaproblem.se  har vi producerat själva och inom denna kategori faller all litterär text, bilder samt filmer. Enligt upphovsrättslagen har vi ensamrätt på den information som finns på hemsidan. Detta innebär att enligt upphovsrättslagen, vilket är en lag som inte går att avtala bort- så får ingen annan använda, sprida vidare eller bearbeta vår information utan att söka tillstånd. Vi har samt använt några bilder från https://pixabay.com/sv/ vilket är en hemsida där alla bilder är lagliga och gratis att publicera.

Vi på www.pengaproblem.se har intentionen att i framtiden anmäla vår hemsida till CC (creative commons). Vilket innebär att du fritt får sprida vidare och bearbeta informationen som du hittar på hemsidan så länge du uppger vilken källa. Detta eftersom att vi är en ideell organisation och vill att så många som möjligt ska få ta del av vår information.

Vi handplockar noggrant information från diverse hemsidor innan vi skriver våra texter. Vi väljer primärt hemsidor med tydliga kontaktuppgifter o
ch att informationen är skriven nyligen. Vi väljer även hemsidor utan en politisk inriktning. Vi vill att alla våra källor ska vara objektiva för att vi sedan ska kunna producera neutral information till våra läsare. Vi arbetar aktivt med
att inte ha någon politisk inriktning
eftersom att vi tror starkt på att alla ska få chansen att samla objektiv information för att sedan kunna ta ett eget beslut utifrån den information som finns.

Vi uppmanar samt våra läsare att fråga oss om eventuella frågor kring upphovsrätt och källkritik uppkommer så kan vi ge en mer utvecklad förklaring!

 

Lönebesked

Du ska få ett lönebesked med varje lön som du får. Det är väldigt bra att spara dem eftersom de behövs när du ska deklarera.

 

Det är viktigt att du verkligen får dina lönebesked och kontrollerar att det som står på dem är rätt.

 

Allt som står nedan bör finnas med i ett lönebesked.

  • Hur många timmar du har jobbat
  • Vilken lön du har fått
  • Hur mycket som har dragits av i skatt
  • Hur stor din semesterersättning är
  • Ersättning för ob du ska ha som framgår av kollektivavtalet på din arbetsplats.
  • Om arbetsgivaren gör avdrag för kost och logi ska framgå i lönebeskedet

 

Om det inte finns något kollektivavtal så är det vad du och din chef kommit överens om som gäller.

 

Om du inte får något lönebesked kanske du jobbar svart utan att du vet det. Då kan du gå miste om ob eller övertidsersättning som du egentligen har rätt till.

Hur gör man en budget?

En resultatbudget är en uppskattning av hur mycket man kommer göra av med under en period. Att göra en budget kan vara fördelaktigt när du vill se över dina utgifter och minska dem. Så här kan en resultatbudget se ut:

 

Intäkter:
Lön/bidrag 15 000
Kostnader:
Hyra 6 000
El 4 000
Mat 2 000
Nöje och kläder 2 000
Summa kostnader: 14 000
Resultat: 1 000

 

Efter periodens slut ska man göra en jämförelse där man gör en till tabell och skriver ned vilka intäkter och kostnader man hade under den perioden. Om det är en eller flera stora skillnader  är det bra om du kan undersöka och försöka förstå varför det blev som det blev. Och nästa period har du det i åtanke när du gör din budget.

 

Likviditet betyder ungefär att man har pengar som man kan använda. En likviditetsbudget är en budget för att alltid ha pengar hos sig. Likviditetsbudget är ett sätt att se till så att man har pengar kvar på kontot när perioden är slut.

 

Såhär kan likviditetsbudget se ut:

Mars April Maj
Ingående likvida medel 4 000 :- 0:- – 2 000 :-
Lön efter skatt 9 000 9 000 9 000
Utbetalningar
Mat 2 000 2 500 1 500
Hyra 4 500 4 500 4 500
Nöje 6 500 4 000 1 000
summa utbetalningar 13 000:- 11 000:- 7 000
Överskott/underskott – 4 000:- – 2 000:- 2 000
Utgående likvida medel 0:- – 2 000:- 0:-

Man ska alltid försöka att ha likvida medel eftersom det är som en säkerhet om någonting plötsligt händer t.ex. Du blir långtidssjuk eller försäkringen kan inte täcka kostnaden för att byta ett vattenskadat golv.

Obeståndsrätt

Deklaration

 

En deklaration är en blankett där du skriver hur mycket du har tjänat under året. Blanketten ska sedan skickas till Skatteverket där de räknar ut hur mycket skatt du ska betala. De jämför sedan uträkningen med den skatt som du redan har betalat och ser om du har betalat in för lite eller för mycket.

 

År 2017 skulle man inte betala skatt om man tjänade mindre än 18 951 kronor. Det betyder att man inte behöver deklarera om man tjänade mindre än 18 951 kronor 2017.

 

 

Semesterersättning

Du får semesterersättning om du slutar din anställning och du har inte hunnit ta ut dina semesterdagar. Man ska inte förväxla semesterersättning med semesterlön, som är den ersättning du får när du har tagit ut dina semesterdagar.

 

Det är de semesterdagar som du inte har tagit ut som du får ersättning för och även de semesterdagar som du inte har tagit ut tidigare semesterår (Semesterår är en tolvmånadersperiod då man kan ta ut semesterdagar. Den börjar 1 april och avslutas 31 mars.).

OB

Ob betyder obekväm arbetstid. Om du jobbar ob är din arbetstid antingen är helt eller delvis schemalagd på helger och kvällar. För att få rätt till den extra ersättningen för den del av din arbetstid som är schemalagd på en “obekväm” tid krävs det att din arbetsplats omfattas av ett kollektivavtal där detta är reglerat.

 

Obekväm arbetstid kan även kallas för förskjuten arbetstid i vissa kollektivavtal.

 

Om din arbetsgivare ska förskjuta din arbetstid och lägga hela eller bara delar av din arbetstid till en obekväm arbetstid så bör du fått information angående detta minst 14 dagar i förväg. Då bör du också bli informerad på hur länge arbetstiden kommer vara förskjuten. Vid vissa tillfällen kan det som står i kollektiv- eller anställningsavtalen förhindra din arbetsgivares möjlighet att förskjuta din arbetstid. Man ska inte förväxla ob med övertid. Övertid kan din arbetsgivare beordra för akuta oplanerade händelser. Om övertid är förlagd på obekväm arbetstid arbetar du utöver din ordinarie arbetstid och får normalt betalt med enbart övertidsersättning.

 

Din ersättning för obekväm arbetstid kan variera en hel del beroende på vilket kollektivavtal som används på din arbetsplats, därför är det viktigt att du kollar upp vad som gäller. Ersättningen för obekväm arbetstid hittar du i delen av kollektivavtalet som heter “Allmänna anställningsvillkor”.

 

Den vanligaste ersättningen för ett arbete under obekväm arbetstid är under vardagskvällar mellan tiderna 18.00 – 24.00. Då är månadslönen dividerad med 600.

 

Exempel:

Anta att du har en månadslön på 25 000 kronor och du jobbar enligt ditt ordinarie schema dvs. tre arbetspass, måndag -onsdag, som ligger mellan klockan 12.00 och 20.00, vilket blir 6 timmar som är förlagda på en obekväm arbetstid, då blir din ersättning 6 timmar x 25 000/600 = 250 kronor.

Sida 1 av 3

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén